ERGONOMIA I BHP KOMPUTEROWEGO STANOWISKA PRACY PDF

Komputer przeno ny (laptop) jest obecnie coraz czę ciej stosowany w pracy Dostępne na rynku „ergonomiczne” modele plecaka i torby na komputery przeno ne . cy dla specjalistów bhp oraz u¿ytkowników Komputerowe stanowisko pra-. Czy pracodawca ma obowiązek kontrolować ergonomię i bhp stanowiska pracy telepracownika? Ergonomia stanowiska komputerowego. Właściwa organizacja stanowisk pracy, odpowiednie wyposażenie pracowników w środki . Czy wiążącym jest zasada ergonomii stanowiska praca: odległość między Jakie powinny być odstępy między stanowiskami komputerowymi?.

Author: Goshura Taugor
Country: Bahrain
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 15 August 2004
Pages: 79
PDF File Size: 17.78 Mb
ePub File Size: 7.12 Mb
ISBN: 417-6-70767-702-5
Downloads: 28835
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagal

Sanitary rooms and facilities, personal hygiene products. Anthropometric descriptions of the variability of population’s;s characteristics.

After accomplishing the course a student will have been able to apply and make checklists of control questions for a specific workplace – noise, lighting, microclimate. A general review of hazards related to work processes, industry, and services noise, lighting, microclimate. After accomplishing the course a student will have been able to apply knowledge of work safety and interdisciplinary science of ergonomics.

  A VARANDA DO FRANGIPANI PDF

Strength as the time-space parameter.

The basic ergonomic system, safety in the system human – technology – environment. Metody i techniki organizatorskie. Anthropometric data in industrial design. Ergonomia, projektowanie, diagnoza, eksperymenty. Corrective and conceptual ergonomics, special ergonomics: Characteristics of the work process.

Analiza stanowiska pracy

The aim of the course is to enable students to acquire knowledge on work safety, ergonomics, hazards stanowsika workplaces, adjustment of work to human psychophysical abilities, the interconnection of the structure: After accomplishing the course kmoputerowego student will have been able to organize workplaces adapted to human psychophysical abilities. Physiological effects of workload on a human. Parameters characterising human figure: Characteristics and classification of movements, movement speed and precision, human strength, research methods.

Systems of the human body. Design rules based on the tables.

Analiza stanowiska pracy –

Learning outcomes – written examination, test The final grade is composed of: Methods for identifying energy expenditure EE. After accomplishing the course a student will have been able to assess, analyze and remove hazards at workplaces.

  GBC C250 PDF

Assessment of the repetitiveness of worker movements. Worker mental strain and its assessment. sfanowiska

Lists of questions adjustment of the Dortmund list addressing the ergonomic assessment of ii selected workstation, a product. After accomplishing the course a student will have been able to argue and create interconnections of the structure: